وبلاگ دانشجویان خدمات اجتماعی 89 دانشگاه شاهد
 
 
 
نویسنده : خاتره 89
تاریخ : دوشنبه چهارم دی ۱۳۹۱

1)مددکاری گروهی را تعریف کنید؟
یکی از شیوه های مددکاری اجتماعی، مددکاری گروهی است. در این شیوه مددکار اجتماعی با هدف بازتوان کردن اعضای گروه، گروه تشکیل می دهد. هر گروه مددکاری معمولا بین 8 تا 12 نفر عضو دارد. کمتر از 8 نفر رابطه را از حالت رسمی خارج می کند و بیشتر از 12 نفر رابطه را از حالت چهره به چهره خارج می کند.

دلیل انجام این شیوه در مددکاری اجتماعی این است که در گروه هم افزایی وجود دارد. هم افزایی یک مفهوم فیزیکی است که می گوید تفاضل چند نیرو بیشتر از حاصل جمع آن نیروهاست. این مفهوم فیزیکی وارد علوم انسانی شده و در درمانهای گروهی به بهترین شکل مورد استفاده قرار می گیرد. این ویژگی باعث می شود تا تغییرات رفتاری شکل گرفته در گروه پایدارتر باشد.. مددکاری گروهی ارائه خدمات به افراد به منظور رشد استعدادها، ظرفيت‌ها و قابليت‌ها، بهره‌گيرى از روابط و فعل و انفعالات گروهى است، تا اعضاء قادر شوند بر مسائل و مشکلات خود فائق آمده به ‌نحو مطلوب‌ترى از عهدهٔ وظايف و مسئوليت‌ها فردى و اجتماعى خود برآيند.

2)تاریخچه درمان به شیوه گروهی را توضیح دهید؟


مسمس در پیدایش و گسترش گروه درمانی سهم بسزایی دارد.وبرای اولین بار با استفاده از تلقین بیماران روانی  را بصورت گروهی درمان کرد. اولین کوشش در زمینه گروه درمانی بوسیله جوزف پرات انجام گرفت. مورینو در سال (1930)کلمه گروه درمانی ودر سال 1932 کلمه روان درمانی گروهی را ارائه کرد به نظر او برای بهتر فهمیدن مشکلات روانی بیماران باید به گروهی که این عده درآن کار می کنند توجه شود . اکرمن از گروه درمانی در حل مشکلات خاص استفاده می کرد. راجرز و پسر او از تکنیک گروه درمانی در حل مشکلات مراجعان استفاده می کرد.


3) نکاتی را که مددکار قبل از تشکیل گروه در قالب مصاحبه فردی باید رعایت کند نام ببرید؟


1.راز داری

2.توجه به فرهنگ مددجو

3.بررسی پرونده مددجو

4. توضیح کوتاه در خصوص وظایف موسسه و مددکار

4)مهارتهای مرحله شروع مددکاری را نام ببرید و دو مورد را توضیح بدهید؟


_ مهارت خوشآمد گویی و استقبال

_ مهارت معارفه اعضای گروه

_ مهارت طرح سوالات غیر رسمی

- مهارت شروع جلسه با طرح سوالات مناسب

5) مهارتهای مرحله جریان مددکاری را نام ببرید و دو مورد را توضیح بدهید؟


_ مهارت جهت دهی به بحث
_ مها رت تماس چشمی مناسب
_ مهارت گوش دادن دقیق
_ مهارت انعکاس احساسات
_ مهارت انعکاس محتوا
_ مهارت بازخورد
_ مهارت چارچوب سازی مجدد


_ مهارت واضح سازی محتوا
_ مهارت مدیریت زمان
_ مهارت همدلی
_ مهارت هم دردی
_ مهارت خلاصه کردن مطالب
_ مرحله غلبه بر مقاومت های اعضا
مهارت گزارش نویسی و یادداشت برداری


6) مهارتهای مرحله اختتام مددکاری را نام ببرید و دو مورد را توضیح بدهید؟


_ مهارت ارایه تکلیف
_ مهارت تعیین زمان و مکان جلسه آینده
_ مهارت نتیجه گیری و جمع بندی
_ مهارت بررسی مددجویان


7) فواید مددکاری گروهی را برشمارید؟


1.کار با افراد گروه باعث ایجاد انگیزه می شود2.عضویت در گروه و مشارکت در فرایند گروه وسیله برای تغییر رفتار و اعمال انسان می شود3.گروه ها اغلب یک موضوع مشخص دارند4.گروه ها تجربه چند بعدی دارند5.فرد در گروه و کار گروهی احساس امنیت وآرامش می کند6.در کار گروهی مسولیت پذیری بیشتر می شود

 

8)مهارت ارائه بازخورد را با بیان مثال توضیح دهید؟

« بازخورد » (پس فرست ، بازفرست ، پس خور ، پس خوراند ، یا فیدبک ) نوعی برگشت پیام است که در آن ، گیرنده به طور عامدانه یا غیر عامدانه به پیام فرستنده واکنش نشان می دهد . این پیام ها ، به فرستنده امکان می دهند تا وضعیت ارتباطی خود را با مخاطبانش ارزیابی کند .

« بازخورد » در زبان فارسی به دو معناست . معنای نخست از خوردن (فعل غیر مرکب ) ، مواجه و روبرو شدن است . معنای دوم بازخوردن ( فعل پیشوندی )، که صورت دیگر ،« واخوردن » و « ناخوردن » است ، به معنای نوشیدن و آشامیدن است . پس ، بازوا خوردن به معنای « خوردن » نیست و قابل استفاده برای اصطلاح فیدبک نمی باشد .

 در ارزشیابی تحصیلی بازخورد  عاملی است که در تحقق اهداف آموزشی و بهبود کیفیت یادگیری ، ارتقای سطح کیفی آموزش و عملکرد فراگیران ، نقش بی بدیلی دارد و به عنوان مغناطیس توجه، عامل مهمی است که توجه ذی نفعان ( دانش آموز و والدین ) را به خود جذب می نماید ؛ چرا که در این حوزه ، باز خورد ، آیینه ی بازتاب داوری و تصمیم های معلم است .

در حوزه ارزشیابی توصیفی نیز نه تنها واژه ی بیگانه ای نیست ، بلکه یکی از عناصر اصلی آن می باشد ؛ که اگر فرایندی ، هدفمند و هوشمندانه ارائه گردد ، در بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان نقشی سازنده ، مهم و رشد دهنده خواهد داشت . چرا که دانش آموز خواهد فهمید که در چه موقعیتی قرار دارد و نیازمند انجام چه فعالیت هایی می باشد تا انتظارات آموزشی را محقق گرداند .

بازخورد آموزشی در یک تعریف کلی و ساده به معنی « بازگشت دادن » نتیجه ی عملکرد های دانش آموزان توسط محیط ( معلم – فراگیران و خود فراگیر ) به وی می باشد . که در این نوشته منظور ما از بازخورد همان بازخوردهای معلم می باشد . بازخورد معلم فرایندی است که یادگیرنده را از چگونگی یادگیری خود آگاه ساخته و او را در اصلاح رفتارش کمک می کند . در بسیاری از موارد ، فراگیران در درستی یا نا درستی واکنش و عمل کرد خود ، شک و تردید داشته و نیاز به اخذ بازخورد دارند . مثلاً وقتی فراگیری پرسشی را جواب می دهد ممکن است نسبت به درست بودن آن مطمئن نباشد . حال اگر معلم با روش های مختلف ( به عنوان مثال تأیید پاسخ دانش آموز به صورت شفاهی یا کتبی ) به او بفهماند که جواب ارائه شده اش درست است ، یک نوع قوت قلب در او ایجاد شده و با اعتماد به نفس بیشتری ، به ارائه ی جواب ادامه می دهد و می تواند دانش خود را به کار گیرد و تعمیم دهد .   

بنابراین می توان گفت بازخورد عبارت است از انعکاس یا ارائه یا عرضه ی نظر و عکس العمل یا نظر و واکنش معلم نسبت به وضعیت یادگیری دانش آموز که به شکل کتبی و شفاهی ( کلامی ) امل صحبت ها و جمله های توصیفی منظوم و منثور معلم که در هر مرحله از فرایند یاددهی – یادگیری از آن ها استفاده می شود . به واقع همان داوری های شناختی ، فراشناختی و عاطفی معلم است که دانش آموز با دریافت به هنگام آن ها ، اطلاعاتی در خصوص میزان پیشرفت و موقعیت خود به دست می آورد و در جهت بهبود عملکرد خویش از آن ها یاری می گیرد .

 

 9) مهارت خود افشایی را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید؟

_ یعنی اینکه عضوی از گروه یا مددکار گروه بخشی از تجربیات یا احساسات خودش را در اختیار اعضای گروه قرار دهد، خود افشایی مهارتی است که می تواند اگر به شکل مناسبی انجام شود به تداوم رابطه بین مددکار با اعضای گروه کمک زیادی بکند.

در مورد مددکاری سه دسته نظر بین مددکاران وجود دارد:

الف_ مددکارانی هستند که تمایل ندارند از خودشان و تجربیاتشان و احساساتشان برای مددجو توضیح دهند.

ب_ برخلاف دسته اول کاملا آمادگی برای خودافشایی شرایط خود را دارند.

ج_ مددکارانی که حاضرند برخی تجربیاتشان را در اختیار مددجو قرار دهند و ممکن است برای این کار تجربه را به فرد سوم انتقال دهند.

مددکاران دسته اول پیرو دسته روانکاوی اند. فرویدی.

دسته دوم پیرو مکتب راجرز هستند. درمانگر باید از خودش بگوید.

دسته سوم پیرو مکتب روان شناختی اند.

10) مهارت همدلي وهمدردی را توضیح دهید وکاربرد آنرا در مددکاری گروهی توضیح دهید؟


جاي کلمه چند جنبه empathy؛ کلمه اي که مشابه اش را در تله پاتي (يعني ادراک از راه دور) و سيمپاتي (به معني همدردي و موافقت) ديده ايد.اين pathy آخر خيلي معني مي دهد ؛ يعني هم معناي عاطفي دارد -يعني اينکه ما احساسات و عواطف يک نفر را درک کنيم - و هم معني عقلاني ؛ يعني اينکه بتوانيم از زاويه ديد يک نفر ديگر به مسائل نگاه کنيم، آنها را در تخيل خودمان لمس کنيم و ببينيم در آن حالت برنامه ما براي آينده چيست و چه فکري در مورد گذشته مي کنيم. مي بينيد همين کلمه کوچولوي empathy چه معناها که ندارد! معمولاً استادان بچه هاي پزشکي و روان شناسي -يعني رشته هايي که ماهيت حرفه شان بر اساس يک ارتباط دو نفره تعريف مي شود-قبل از هر چيز فرق همدلي و همدردي (شما بخوانيد ايمپاتي و سيمپاتي)را براي دانشجويان شان مي گويند. آنها مي گويند سعي کنيد بگيريد و دلسوزي کنيد.البته اين به اين معني نيست که ما کلاً ترحم را از فايل هاي ذهنمان ديليت کنيم و فقط مثل يک آدم بالغ همدلي نشان دهيم، نه! گاهي واقعاً طرف مقابل ما به مقداري دلسوزي نياز دارد. بعضي وقت ها طرف مقابل ما حس مي کند در موقعيت ترحم آوري قرار گرفته، به او ظلم شده و الان بايد يکي اول دلش بسوزد و بعد همدلي کند.اما معمولاً کسي که براي درد دل کردن پيشتان مي نشيند، با دلسوزي کردن تان فقط حس مي کند عزت نفسش لگدمال شده و با دست هاي خالي از پا درازتر از پيشتان مي رود.


همدلي به چه درد مي خورد؟
1- همدلي از تنهايي نجاتمان مي دهد..
 2- همدلي باعث رشد شخصي ما مي شود.
3 - همدلي باعث مي شود تصميمات بهتري بگيريم.
تفاوت هم‌دردی و هم‌دلی
خيلی اوقات بعضی شايد ناآگاهانه دو کلمه‌ی «هم‌دردی» و «هم‌دلی» را به يک معنا به کار می‌برند. اولی بيشتر معنای دل‌سوزی و گاهی اوقات ترحم را در خود دارد، در حالی که دومی خالی از ترحم است. وقتی آدم با کسی هم‌دل است، يعنی با تمام وجودش می‌فهمد که طرف‌اش چه می‌گويد و چرا چنان است. چرا حالا اين بحث را پيش

می‌کشم؟ خيلی اوقات پيش می‌آيد که به مسايل و مشکلات مسلمان‌ها نگاه می‌کنيم و طبعاً يا در پی راه چاره می‌گرديم و يا به دنبال نقدِ وضعيت هستيم. برای «فهم» مشکلات ، نياز به «هم‌دلی» داريم، نه «هم‌دردی». در هم‌دلی چيزی هست که ما را فراتر از موضوع قرار نمی‌دهد. ما خود نيز بخشی از همين جهان هستيم. هم‌دردی گاهی اوقات ما را در مقامی فراتر قرار می‌دهد که می‌تواند به سادگی ختم به ترحم کردن شود يا بدتر از آن تحقير کردن. اساساً خيلی‌ها که کارشان «تحقير» اين مردم است، نام کارشان را می‌گذارند «هم‌دردی» (يا در موارد بسیار جالب‌تر، اسم‌اش را می‌گذارد «جامعه‌شناسی»!). در هم‌دلی کردن تحقير راه ندارد. هم‌دلی کردن آدمی را تبديل به تافته‌ی جدا بافته و ناظر بی‌درد نمی‌کند. اين‌ها به معنی برتر نشاندن هم‌دلی نيست. هم‌دردی مقامی دارد و هم‌دلی هم مقامی. بايد به خوبی ميان اين‌ها فرق نهاد. انگليسی‌ها برای اين دو کلمه، دو واژه‌ی معادل دارند که به خوبی حوزه‌ی معنايی اين‌ها را تفکيک می‌کند. برای هم‌دردی در زبان انگليسی کلمه‌ی sympathy را داريم و برای‌ هم‌دلی empathy را. در زبان فارسی گاهی پيش می‌آيد که توجهی با تفاوت معنایی اين دو کلمه نمی‌شود. تنها هم‌زبان بودن برای فهم کسی کفايت نمی‌کند، هم‌دلی هم لازم است.
ضمنا ما باید یاد بگیریم که توضیحاتی که به ما داده می شود را خلاصه کنیم و آ را با کلمات خودمان منعکس کنیم.علاوه بر این مهارت شنیدن احساسات است که به ندرت آن را ارائه می دهیم.


11) مهارت تماس چشمی مناسب را در کار با گروه ها توضیح دهید


12) گزارش نویسی را در مددکاری اجتماعی تعریف نمایید:


گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی به معنای ثبت اطلاعات و وقایع به طور دقیق به منظور استفاده در کمک به مددجو وقابل درک بودن آن برای دیگران می باشد گزارش نویسی می تواند هدف های مختلفی داشته باشد به منظور انتقال اطلاعات به دیگران و سایر افراد حرفه ای و یادگیری مددکار و نظم دادن به خدمات مددکاری.گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و انعکاس بیشتر گزارش نویسی در مددکاری فردی می باشد و انعکاس بیشتر گزارش نویسی برای دانشجویان مددکاری اجتماعی لازم می داند.

عبارتند از نوشتن یا نگارش هر آنچه را که دیده شده است . حقایق مورد مشاهده ،اطلاعات گرفته شده،مسائل موجود ،علل آنها، اتفاقات و رویدادها، در بعضی موارد تاریخچه زندگی و شرح حال افراد ، گاهی به اختصار و گاهی به طور کلی جهت ارائه به سازمان و یا موسسسه ای که علاقمند به مطالعه مطلب گزارش شده هستند.

13) فواید گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی را بیان کنید:


1)انتقال اطلاعات به مسئولان و مددکاران اجتماعی که پس از مددکار تهیه گزارش ، مسئولیت پیگیری پرونده را به عهده میگیرند.

2)فرصت بررسی مجدد یاداشتها و نقد آنها فراهم می شود.

3)وقایع به صورت مستمر ثبت می شود.

4) به خدمات مددکار اجتماعی نظم میدهد.

5)موجب یادگیری و افزایش مهرتهای مددکاری اجتماعی می شود.

6)اطلاعات لازم دیگر پس از بررسی گزارش مجددا اخذ و درج می شود.

14)در گزارش مددکاری گروهی چه مواردی را باید درج نمود ؟ نام ببرید .


پاسخ : 1- مشخصات گروه شامل : نام گروه – تاریخ تشکیل گروه -  مدت زمان جلسه -  نوبت جلسه ( اینکه جلسه چندم است ) – موضوع جلسه – هدف یا اهداف جلسه – افراد حاضر و افراد غایب در گروه

2- شرح جلسه گروه ( اتفاقات و بحثهای پیش آمده در جلسه را تیتروار بیان کردن )

 3- مشکلات مطرح شده توسط اعضای گروه 

 4-  پیشنهادات اعضای گروه

 5- پیشنهادات مددکار اجتماعی و طرح نقشه کمکی

 6- پیگیری و ارزیابی

 7- ترسیم سوسیو گرام گروه

 8- نام و نام خانوادگی مددکار اجتماعی – تاریخ و امضا

15) تصور نمائید مددکار اجتماعی کانون اصلاح و تربیت شهر تهران هستید و قصد دارید از بین نوجوانان بزهکار در آستانه ی ترخیص کار گروهی انجام دهید برای این گروه 5 موضوع جلسه و 2 هدف بنویسید:

نوجوانان بزه کار – کانون اصلاح و تربیت :
موضوع: 1- بررسی عوامل موثر در گرایش نوجوانان به بزه ( اعم از محیط خانواده و سطح فرهنگی اقتصادی و اجتماعی خانواده  – محیط زندگی و محل سکونت )
2-  بررسی تاثیر دوستان و همسالان در گرایش اعضا به بزه
3- بررسی پیامدهای گرایش به بزه و تاثیر آن بر روابط این نوجوانان با خانواده ، دوستان ، جامعه
4- بررسی تاثیر حضور در کانون اصلاح و تربیت ( ارزیابی آموخته ها و میزان تغییر و تحول درونی آنها )
5- بررسی میزان وابستگی نوجوانان به سایر افرادی که در کانون بازداشت هستند .
هدف : 1- ایجاد تغییر در نگرش نوجوانان به زندگی ، خانواده ، دوستان و ایجاد انگیزه و هدف برای بازگشت مجدد به جامعه
2-  تشویق نوجوانان به ادامه تحصیل پس از ترخیص از کانون
3- سوق دادن نوجوانان به سمت استقلال شخصیتی و عدم وابستگی به هم بندی ها و حتی مددکار

16)تصور نمائید مددکار اجتماعی مرکز مداخله در  بحران می باشید و قصد دارید از بین زنان مطلقه کار گروهی کار گروهی انجام دهید برای این گروه 5 موضوع جلسه و 2 هدف بنویسید:


مرکز مداخله در بحران -  زنان مطلقه
موضوع : 1- بررسی علل طلاق از منظر هریک از اعضا
2- بررسی مشکلاتی که یک زن مطلقه در خانواده خود با آن روبرو است
3-  بررسی مشکلاتی که یک زن مطلقه در جامعه با آن روبروست
4- بررسی تاثیرات روحی و روانی و عاطفی طلاق در اعضای گروه
5- بررسی مشکلات اقتصادی که یک زن پس از طلاق با آن روبروست
هدف : 1- ایجاد انگیزه و امید به آینده با در نظر داشتن این امر که سعی در جبران گذشته باید داشت
2- تشویق اعضا به اشتغال به کار، تحصیل ، آموزشهای مختلف جهت آرامش درونی و بدست آوردن نوعی استقلال شخصیتی
3-  بالا بردن اعتماد به نفس اعضا و تلاش برای تغییر دیدگاههای منفی در ارتباط با زندگی مشترک

17) تصور نمائید مددکار اجتماعی یک دبیرستان دخترانه/پسرانه باشید  وقصد دارید از بین گروهی از دانش آموزان که با جنس مخالف رابطه دارند کار گروهی انجام دهید برای این گروه 5 موضوع جلسه و 2 هدف بنویسید:


دبیرستان دخترانه ( یا پسرانه ) – ارتباط با جنس مخالف
موضوع : 1- بررسی دلایل اعضا در خصوص گرایش به جنس مخالف و ایجاد رابطه
2-  دیدگاه خانواده اعضا درباره ارتباط فرزندان با جنس مخالف
3- برخورد خانواده پس از اطلاع از رابطه ...

4- تاثیر رابطه در تحصیل ، زندگی و مناسبات اجتماعی ، و عواطف اعضا و بررسی میزان وابستگی به این نوع روابط
( و همچنین وابستگی به طرف مقابل رابطه )
5-  تاثیر حضور در گروه و تبادل نظرات متضاد و مشترک و رسیدن به یک نتیجه متعادل
هدف : 1- تغییر دیدگاه اعضا در خصوص برقراری رابطه با جنس مخالف
2- مطلع ساختن اعضا از آسیبهای روانی ، عاطفی و اجتماعی حاصل از برقراری رابطه با جنس مخالف
3-  ارائه آموزشهای خودشناسی ( شناخت خود و احساسات – آموزش چگونگی کنترل احساسات )

18)   تصور نمائید مددکار اجتماعی بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان محک هستید و قصد دارید با والدینی که فرزندانشان را به خاطر سرطان از دست داده اند کار گروهی انجام دهید برای این گروه 5 موضوع جلسه و 2 هدف بنویسید:


بیمارستان محک- والدینی که فرزند خود را به دلیل سرطان از دست داده اند .
موضوع : 1- صحبت درباره میزان وابستگی والدین به فرزندان از دست رفته
2- تخلیه احساسات و آلام درونی ( مثلا با صحبت درباره خاطرات خوب و بدی که از ابتدای ابتلا به بیماری با فرزند خود داشته اند )
3-  تشویق والدین به شرکت در برنامه های خیرخواهانه ، برنامه های آموزشی ، تفریحی ، شرکت در مسافرتهای گروهی و... برای فراغت از اندوه و غم پیش آمده
4- آموزش تسلط بر احساسات و کنترل عواطف درونی و کنار آمدن با حادثه پیش آمده 
5- بررسی تاثیر شرکت در گروه و آشنایی با والدینی که مشکل مشابه دارند
هدف : 1- تسلی و تسکین والدین و کاهش آلام روحی آنان


2-  پیشنهاد شرکت در برنامه های سرگرمی ، تفریحی ، مسافرتی ، و خیرخواهانه ( از جانب مددکار ) و جویا شدن نظرات اعضا پیرامون این موضوع
3- ایجاد امید و انگیزه برای ادامه زندگی و چشم گشودن به جنبه های مثبت زندگی

19) روش ترسیم سوسیو گرام گروه را در مددکاری گروهی توضیح دهید ؟

پاسخ : در واقع سوسیوگرام ، ترسیم جو و فضایی است که در گروه با آن مواجه بودیم به این صورت که یک شکل دایره ای ترسیم می کنیم و جایگاه هریک از اعضا و مددکار را در آن مشخص می کنیم ، در کنار شکل علائم را همراه با توضیح اینکه هر علامت چه مفهومی دارد و بیانگر چه حالتی است ، ایجاد می کنیم . برای مثال به شکل زیر عمل می کنیم
این سوسیوگرام نشان می دهد که برای مثال رابطه میان مددکار و شماره 3 دوسویه بوده ، یا اینکه شماره 5 نسبت به شماره 2 پرخاشگر بوده ، یا یک رابطه یک سویه میان 1و 4 و سکوت 4 باعث ناراحتی 1 و ترک گروه از جانب او شده است .
وجود سوسیو گرام در فرم گزارش نویسی این امکان را به مددکار ( یا هر شخصی که گزارش را مطالعه می کند )
می دهد که با یک نگاه اجمالی ذهنیت کاملی از آنچه در جلسه رخ داده پیدا کند .

20) وظایف مددکاری گروهی را در مورد رازداری نام  ببرید: (4مورد)


1/ اول در کار گروه یا فرد یا جامعه نقش خود را به نحوی روشن نمایند که انتظارات واهی و غیر واقعی در مددجویان از توانایی و قدرت عمل مددکار بوجود نیاید و نسبت به محدودیت مددکار واقف شود.
2/ به آنها اطمینان داده شود که طرح مسائل آنان چه مستقیم چه غیرمستقیمبا افراد یا سازمانهای حرفه ای خواهد بود که آنها هم تحت اخلاق حرفه ای است.


3/زمانی مسائل مطرح میشود که مددجویان نیز در جریان قرار گرفته باشد و نسبت به ضرورت طرح آنها توافقی حاصل آمده باشد و نسبت به ضرورت کار آگاه باشد..
4/آنجا منافع جامعه در تضاد با منافع فرد است . اصول حرفه ای تقریبا در تمام مشاغل حرفه ای باشد و ضعف قابل تعبیر وتغییر و در نهایت تعدیل خواهد بود.

21)روش های غلبه بر مقاومت اعضای گروه را نام ببرید: (4مورد)


مقاومت در گروه امری طبیعی است و معمولا در بین برخی از اعضای گروه مشاهده می شود . مقاومت اعضای گروه به دلایل زیر صورت  می پذیرد:
1/عدم اعتماد به اعضای گروه یا مددکار گروه: وقتی  که اعضای گروه اعتماد لازم را نداشته باشند سطح مقاومتشان بالا می رود . (( راهکار : اعتماد اعضا را بالا ببریم))
2/ترس از قضاوت سایر اعضای گروه : آنها می ترسند که دیگران چه طور در موردشان قضاوت می کنند. (( راهکار : برای اعضای گروه توضیح دهیم که هیچ کس کامل نیست))
3/تجربیات تلخ و منفی گذشته : ممکن است عضو گروه ما در گذشته در گروهی شرکت کرده باشد و لی تجربه و نتیجه درستی نداشته . ((راهکار : برای فرد توضیح بدهیم هر گروه تجربه ی خاص خود را دارد.))
4/عدک اطلاع از ضرورت خودافشایی وبیان مشکل: ((راهکار: ضرورت بیان مشکلات و طرح تجربیات را برای اعضا بازگو کنیم و نشان دهیم که چه اهمیتی دارد.))
 
22) مددکاران اجتماعی در موضوع خود افشایی به چند دسته تقسیم می شوند؟ توضیح دهید:


مددکاران اجتماعی در موضوع خودافشایی به سه دسته تقسیم می شوند:دسته اول مددکارانی هستند که تمایلی ندارند به هیچ عنوان از تجربیات واحساسات خود برای مددجو توضیح دهند.این دسته نگران از دست دادن اقتدار خود هستند بنا بر این خود افشایی نمی کنند و پیرو مکتب روان کاوی (فروید)هستند.

دسته دوم کاملا امادگی این را دارند که درباره شرایط و تجربیات خود افشایی کنند و پیرو مکتب راجرز هستند.مراجع محورند ویک رابطه دوستی را فراهم می کنند.دسته سوم مددکارانی هستند که حاضرند بخشی از تجربیات خود را در اختیار مددجو قرار دهند و ممکن است که برای این کار حتی از خودشان استفاده نکنند و این تجربه را به شخص ثالث نسبت دهند.طرفدار مکتب رفتار شناختی هستند و معتقدند زمانی باید خود افشایی کرد که
نتیجه به درد مددجو بخورد و بهترین کارکرد اعتماد سازی است تا حدی  اقتدار خود را حفظ می کنند و معتقدند مددجو نباید زیاد وارد حریم مددکار شود.


23) مهارت خلاصه کردن محتوا وانعکاس احساس را توضیح دهید؟


انعکاس احساسات:
یکی از شیوه های گوش دادن پاسخ به احساسات مددجو است. «مشاور»سعی می کند تا به مددجو بفهماند که دنیایی را که او احساس می کند به نحو صحیحی در می یابد در نتیجه حرکت او را به سوی آگاهی و فهم کامل تر از فرد و مشکلش ساده می نماید. این مهارت به احساسات مددجو توجه دارد و محتوای کلام را مورد تاکید قرار نمی دهد
مهارت های خلاصه کردن محتوا:
در این مهارت سعی بر آن است که محتوای آنچه را که مددجو گفته است به شکل دیگر و از زبان مددکار  به او برگردانده شود.در منعکس کردن احساس به جنبه عاطفی گفتار مددجو توجه می شود ولی در خلاصه کردن محتوا چندین پاراگراف یا یک قسمت از مصاحبه مددکاری یا حتی تمام جلسۀ مصاحبه به صورت خلاصه می آید و جمع بندی می شود.

24) در کار با کودکان و در قالب مددکاری گروهی به سوالات زیر پاسخ دهید:


الف)مدت زمان مناسب برای کارگروهی با کودکان چقدراست؟
ب) محیط و فضای گروه بر کودکان چه ویژگی هایی باید داشته باشید؟
ج) برای غلبه بر عدم همکاری کودکان در کار با گروه چه پیشنهاد می شود؟

25)اگر مددکار آسایشگاه سالمندان باشید چه روش هایی را برای جالب اعضای گروه پیشنهاد می نمایند:


26) اگر مددکار یک زندان بزرگسالان باشید چه روش هایی برای جلب اعضای گروه پیشنهاد میکنید؟


27) اگرمددکاریک دبیرستان دخترانه/پسرانه بودید چه راه حل هایی برای جلب اعضای گروه پیشنهاد می کردید؟


1)پخش بروشوروپوسترودادن اطلاعاتی ازاهداف و نحوه عملکردمددکاری در دبیرستان                           
2 )برگزاری جلسات فوق برنامه                                                                                         
3)شناسایی دانش آموزان  دارای مشکل                                                                                   
4)صحبت کردن با آنها وآگاهی وکسب اطلاعات از مشکل آنها                                                         
5)داشتن رفتار نرم و مناسب و دوستانه متناسب با سن دانش آموزان به منظور تداوم شرکت در گروه             
6)دادن اطلاعات وآگاه کردن دانش آموزدرموردفواید شرکت در گروه                                                  
7)مشاوره وارائه راهکار مناسب به آنها وگوش کردن به درددل آنها                                                  
8)ایجادبرنامه وجلسات مشاوره وصحبت با پدرومادرآنها و آگاهی دادن به آنها در مورد مشکلات شایع  جوانان  

28) موانع و مشکلات مددکاران اجتماعی برای تشکیل گروه کدام است؟

29) چگونه می توان فرهنگ مددکاری گروهی را بین مددکاران را ترویج نمود؟


به وجود اوردن انگيزه براي مددكاران جهت تشكيل گروه 2/عنوان كردن نمونه هايي از مددكاري گروهي كه موفق واقع شده  مثل دعوت از افرادي كه در گروهايي موفق شركت داشته اند/فراهم كردن شرايط مساعد جهت برگزاري مددكاري گروهي از جمله مكان مناسب

 

30) مهارت انعکاس محتوا و ارائه تکلیف را در مددکاری گروهی را توضیح دهید:


وقتي در مددكاري انعكاس محتوا به كار برده ميشود همانند آيينه عمل  ميكندو با اين  فن محتواي گفتار و احساسات به مددجو منقل ميشود.در اين مهارت نبايد هرچه را كه شنيده ايد عينا تكرار كنيد بلكه بايد انچه را كه فهميده ايد بازگو نماييد.انعكاس محتوت به صورت درست بسيار اهمييت دارد چرا كه مددجو متجه ميشود كه 1/ به صحبتهاي او گوش سپرده ايد 2/ او را درك كرده ايد 3/ و شما او را به ادامه يا به ابراز افكار و احساساتش تشويق كرده ايد.

فایل word سوالات را می توانید دانلود کنید...

موضوعات مرتبط: آموزشی
 
 
این وبلاگ متعلق به دانشجویانی است
که در آینده این گونه تعریف می شوند:
عالمانی، هنرمند که در قلوب انسان ها نفوذ می کنند!
و با صبوری خود می کوشند تا دنیا را در چشمان آدمیان زیباتر کنند و زیبایی را باور کنند...
و آن ها "مــددکـاران" حرفه ی مهربانی اند...
و عنوان وبلاگ (خاتره) را این گونه تعریف می کنیم:
خ: خدمات
ا: اجتماعی
ت: تنها
ر: راه
ه: همیاری

ایمیل وبلاگ:
swshahed89@gmail.com

مرام نامه وبلاگ را در این پست مشاهده فرمائید:
http://swshahed89.blogfa.com/post-1.aspx